Avtal om energiprestanda

Avtal om energiprestanda är sammansatt av flera energitjänster: energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av åtgärder.

Energistatistik används både för att klargöra nuläget och att följa upp energieffektivisering av de åtgärder som genomförs. Upplägget för affärsmodeller inom Avtal om energiprestanda är att hela processen genomförs av en och samma entreprenör.

Upphandling av Avtal om energiprestanda sker som totalentreprenad med prestanda- och besparingsgaranti. Det finns möjlighet att få entreprenören att stå för finansieringen av energibesparande åtgärder.

Mer information om Avtal om energiprestanda

Mer information om Avtal om energiprestanda inom offentliga sektorn