Det här gör EEF för sina medlemmar

EEF samlar de företag som har de mest energieffektiva produkterna och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna när det gäller energieffektivitet.

EEF strävar efter att erbjuda bättre helhetslösningar genom ett branschöverskridande samarbete. Vår vision är att få hela samhället att delta i en offensiv för energieffektivisering. Det är hos EEF kompetensen samlas och det är här den utvecklas för ännu bättre affärer och nöjdare kunder.

EEF:s huvudsakliga arbetsområden är el, belysning, VVS, solavskärmning, styr & regler, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, värmeisolering, energibesparing i maskiner och elmotorer, tryckluft, vattenbesparing – men det finns många flera affärsområden där energieffektivitet är en viktig kvalitet.

Att vara medlem i EEF innebär många fördelar

Gemensam marknadsföring, tillgång till ett starkt nätverk, information och lobbying för energieffektivisering sker bland att genom att:

•   EEF arbetar för att underlätta för medlemsföretagen att komma i kontakt med kunder som visar intresse för effektivisering. Medlemsföretagen exponeras vid seminarier, mässor där företagen kan medverka gratis i gemensam monter, med exponering på webben och i sociala medier.
•   EEFs hemsida är en portal för effektivisering. Medlemsföretagen syns och kan presentera sig på EEF:s hemsida. EEF:s logga är ett kännetecken för kompetens på området energieffektivisering.
•   EEFs hemsida samlar information om energieffektivisering. Länkar till EU-direktiv, lagar med mera inom området uppdateras kontinuerligt.
•   EEF bistår medlemsföretagen med fakta och underlag om energieffektivisering inför interna seminarier eller kundmöten.
•   EEF marknadsför medlemsföretagen och deras kompetens som en del i nätverket för energieffektivisering och bidrar till att öka deras kontaktyta.
•   EEF samlar sina medlemmar i Sveriges starkaste nätverk för energieffektivisering. Här kan man finna partners och utbyta erfarenheter samt få information om utvecklingen på området. Vi samverkar också med landets energirådgivare och energikontor för att vidga möjligheterna till kontakter ytterligare.
•   EEF:s nyhetsbrev håller medlemmarna uppdaterade både när det gäller nyheter i branschen och sådant som ibland bara är intressant att hålla koll på.
•   EEF kopplar aktivt samman kunder som har frågor kring effektivisering med relevant expertis på området.
   EEF arbetar för att skapa nya affärsmodeller som gör att EEF-medlemmarnas kunder får tillgång till de mest effektiva och bäst fungerande tekniska lösningarna som finns tillgänglig på marknaden idag.
•   EEF har inlett ett arbete som syftar till att bevilja medlemsföretagen auktorisation och certifiering. EEF anser att det är viktigt att medlemsföretagens kunder kan känna trygghet i val av leverantör och utförande.
•   EEF är ständigt närvarande i debatten om nödvändigheten av fortsatt energieffektivisering. Vi trycker på myndigheter och politiker för att de ska skapa bättre förutsättningar för effektivisering, vilket skapar fler jobb och moderna, konkurrenskraftiga företag.
•   EEF bevakar energieffektiviseringsfrågan både i Sverige, EU och internationellt och uppdaterar snabbt våra medlemmar om det som händer ifråga om krav och regler på ett mycket dynamiskt område där EU driver frågan osedvanligt hårt.
•   EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, har flera förslag som gagnar branschen och gör energitjänster/ energieffektivisering allt viktigare. EEF arbetar intensivt för att dessa intentioner ska få ett snabbt och bestående genomslag i svensk vardag.
•   EEF strävar efter att fördjupa sin samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Vi vill ständigt uppdatera våra kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar till att trygga återväxten i branschen.