Debatt – EEF

Här hittar du debattinlägg i olika tidningar där EEF medverkat. Fler debattinlägg om energieffektivisering hittar du här.

”Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen” En reformerad satsning från regeringens sida kan bidra till energieffektiviseringsmålet men också till att förbättra hälsan för hyresgäster runt om i landet, det skriver representanter från Astma- och Allergiförbundet, EEF och Svensk Ventilation i ett debattinlägg i Aktuell Hållbarhet.

”Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål”  Vi uppmanar Energikommissionen att sätta ned foten angående energieffektivisering. Det är uppseendeväckande att Sverige nu har ett mål som i princip uppfylls utan några nya insatser och utan att de åtgärder som vi alla tjänar på genomförs. Det leder inte till ett hållbart energisystem, skriver EEF tillsammans med nio andra branschföreträdare i Altinget.se.

”Hög tid att välja förnybart!” Nu behövs ett tydligt besked från Energikommissionen att Sveriges framgångsrika satsningar på förnybar energi ska fortsätta och ett nytt ambitiöst mål till 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% Förnybart (EEF är medlem i 100% Förnybart).

”Trygga elförsörjningen med förnybar el” Vattenfall och Eon skriver på DN Debatt (9/4) att effektskatten på kärnkraft måste tas bort om de sex sista reaktorerna ska kunna drivas vidare efter 2020.  Det kan finnas skäl att se över beskattningen, men deras ultimatum visar på nödvändigheten att snabbt bygga ut den förnybara elen och säkra den långsiktiga försörjningstryggheten, skriver Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Lotta Bångens, vd EEF, Annika Jacobson, chef Greenpeace, Hans Nilsson, ordf 100 % förnybart och Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i en replik.

”Ny teknik stöper om energibranschen”  Nya affärsmodeller och ny kompetens krävs när vårt nuvarande energisystem förändras. Storskaliga anläggningar som kärnkraftverk och fossileldade kraftverk är på väg att läggas ned medan förnybar energi tar en allt större andel. Det skriver Lennart Fredenberg ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tidigare utvecklingschef, Sydkraft i ett debattinlägg i SvD 1 april 2016.
”Energi är nytta, inte kilowattimmar”, skriver Hans Nilsson, ordf i EEF och Lotta Bångens, vd i EEF i en kommentar till Lennart Fredenbergs debattinlägg.

”Det borde vara en kardinaluppgift att klargöra den stora dolda resurs som finns i effektivare elanvändning”, skriver Hans Nilsson och Thomas B. Johansson i en slutreplik i Ny teknik 31 mars 2016.
”IVA blundar för den mest uppenbara resursen” inledde debatten som initierades av Thomas B. Johansson, professor em, Lunds Universitet och Hans Nilsson, ordförande i EEF och som publicerades i Ny Teknik 23 februari 2016. Det är svårt att begripa varför inte effektivare el- och energianvändning värderas högre,
kommenterade Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltscheffsky det debattinlägget.

”Svensk industri har gigantisk potential att spara energi” Stora mängder energi slösas bort i Sverige. Det är dags att sätta upp nya ambitiösare mål för energieffektivisering. Att spara energi är dessutom billigare än att bygga ut förnybar produktion, skriver Göran Bryntse, SERO, Hans Nilsson, ordförande i EEF och Lotta Bångens, vd i EEF, i en debattartikel i Ny teknik 10 november 2015.

”Energiunionen riskerar cementera fossilberoendet.” Det räcker det inte för ett grönt parti i regeringsställning att ”hoppas på en konstruktiv diskussion”, skriver Anders Wijkman, Lotta Bångens, Hans Nilsson och Stefan Edman i en replik den 25 mars 2015 i Ny Teknik till Peter Eriksson och Lise Nordins debattartikel i samma tidning.

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över. När man hör de svenska politikerna prata om klimatmålen kan man bara undra: ”När skall vi börja?”. Tydligen inte nu, utan senare, skriver Hans Nilsson, ordförande i 100% förnybart och i EEF i GP den 27 oktober 2014.

”Flexibel elförsörjning bättre än nya stora baskraftverk”. I en debattartikel i Ny teknik 27 juni 2014 skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi och Hans Nilsson, ordförande i EEF att det finns andra vägar att skapa en pålitlig och flexibel elförsörjning än genom nya baskraftverk.

Lyft blicken – se möjligheterna med energieffektivisering! ”Oljekrisen för snart 40 år sedan blev en väckarklocka. Vi förstod att den energi som vårt samhälle behöver varken var billig, ofarlig eller oändlig, skriver Hans Nilsson, ordf i EEF, 26 juni 2014, i Svenska Dagbladets Börsforum som inbjudit till debatt om energipolitik.

Lysande spara energi på belysningen. Debattinlägg 23 juni 2014 av EEF:s ordförande Hans Nilsson och Mats Holme, vd i Belysningsbranschen i Dagens samhälle.

Regeringen måste stå upp för klimatpolitiken i EU! Det skriver Schneider-Electric och EEF i ett gemensamt debattinlägg publicerat i Dagens Samhälle 18 mars 2014

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt om energi- och klimatmål. 12 februari, 2014. I ett öppet brev uppmanar idag EEF tillsammans med ett 20-tal representanter från näringsliv och civilsamhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klimatpaket för 2030.

Regeringen måste kräva högre klimatmål. Det skriver EEF i ett debattinlägg i Ny teknik 4 feb 2014 tillsammans med en lång rad företrädare för andra organisationer genom 100% förnybart.

Energikommission baserad på nya fakta – Ja tack! Debattinlägg av Hans Nilsson, ordf i EEF dec 2013.

Framtidens energisystem – slutreplik i debatten i GP.  Det behövs en bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen ska kunna nyinvestera i både elnät och produktion, skriver Hans Nilsson i Göteborgs Posten i en slutreplik den 11 oktober tillsammans med andra företrädare för den förnybara energibranschen. Debatten om Framtidens energisystem – hur ska de se ut? startades i GP 25 september 2013.

Svensk Energi vill inte ge råd om minskad elanvändning, skriver EEF i ett debattinlägg den 14 maj 2013 i Dagens Nyheter tillsammans med Naturskyddsföreningen, Sabo, Swedisol och Veidekke.

Förnybart och effektivisering för en hållbar framtid. Nu är det upp till regeringen att sluta skylla ifrån sig och våga satsa. En ny generation entreprenörer står redo att hjälpa till, skriver EEF tillsammans med företrädare för svensk förnybar industri och miljöorganisationer i ett debatt inlägg. Läs hela debattinlägget i Dagens Industri 10 dec 2012 här

”Effektivare energianvändning skapar tusentals nya jobb” I ett debattinlägg som publiceras i DN 16 mars 2013 skriver ett stort antal föreningar, däribland EEF, som ingår i nätverket 100 % förnybart, att man oroas över att Energieffektiviseringsdirektivet inte kommer att användas som den möjlighet det innebär att sätta upp tuffa energikrav som är bra för miljön och klimatet och som samtidigt kan ge många nya gröna jobb. Läs hela inlägget här