Elmotorer

Inom industrin förekommer elmotorer främst i fläktar, pumpar och kompressorer och står för cirka 65 procent av den totala elanvändningen inom industrisektorn. 
Med varvtalsreglering och behovsstyrning av elmotorerna går det att spara mycket energi.

Sedan juni 2011 gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG och ekodesignförordningen 640/2009 för elmotorer. För detaljerad information om kraven på elmotorer, kontakta Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se.

Billig i inköp – dyr i drift?
Det är stor skillnad i energiåtgång på en bra och en dålig elmotor. Inköpskostnaden för en ny elmotor är relativt låg i jämförelse med dess driftskostnad. När en elmotor gått med kontinuerlig drift under två, tre månader har den kostat lika mycket i drift som den kostade i inköp. Därför bör man välja en motor med hög verkningsgrad.

Även om priset är 10-30 procent högre för en högeffektiv än för en lågeffektiv motor tjänar man i många fall in merkostnaden redan på ett år genom en minskad energikostnad.

Effektivitetsklassning
Effektivitetsklassning finns idag endast för elmotorer. Om man köper en effektivitetsklassad elmotor behöver inga LCC-beräkningar göras. Annars gör man en LCC-beräkning för minst två alternativa utrustningar.

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.