Energideklarationer

Det är byggnadsägaren som ska se till att en energideklaration upprättas. Detta arbete görs av en oberoende expert, ackrediterad (godkänd) av Swedac.

Manual för Goda Energideklarationer (pdf) utgiven av EnergiRådgivarna för Naturskyddsföreningen.

En checklista som hjälper dig att handla upp en energideklaration finns att ladda ner på Stockholms stads Energicentrums hemsida

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är ett statligt organ som kompetensprövar de företag som vill genomföra energideklarationer. De godkända experterna finns listade på Swedacs hemsida.

På Boverkets hemsida finns all information om vad som gäller för energideklarationer.

Medlemmar i EEF som gör Energideklarationer (ackrediterade av Swedac):

Energy Concept in Sweden AB

Personcertifiering av energideklaranter

Personcertifiering införs för energideklaranter. Från årsskiftet införs krav på personcertifiering för dem som arbetar med energideklarationer, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens.

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och organisationer.
Här hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare

Nyheter om energideklarationer

Här hittar du de nyheter som publicerats om energideklarationer på eef.se