Energitjänster

Vad är energitjänster?

Energitjänster är ett mycket brett begrepp som omfattar allt från energikartläggningar och konsulttjänster till projekt med garanterade besparingar. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energitjänster och om Energimyndighetens definition av energitjänster.

En form av energitjänst, där beställaren erhåller en garanterad besparing, är avtal om energiprestanda.

Uppförandekod

En europeisk uppförandekod har upprättats för att avtal om energitjänster ska bli mer transparenta.
Här kan du se vilka svenska företag som har undertecknat villkoren för koden.

Nyheter om energitjänster

Länk här till löpande nyheter om energitjänster som publicerats på eef.se