Definition av energitjänster

Energitjänster är ett samlingsnamn för olika typer av tjänster som i grunden är någon form av avtal eller överenskommelse för effektivisering eller hushållning av energianvändningen.

Under 2013 publicerades en rapport från Energimyndigheten där man definierar begreppet energitjänster beroende på vad tjänsten innehåller.

Kategorier av energitjänster och exempel på energitjänst:

  • Information: Energistatistik, Visualisering, Utbildning
  • Analys: Energikartläggning, Energiledningssystem, Tillsynsavtal, Facilitator
  • Åtgärd: Energioptimering, Drift- och underhållsavtal
  • Avtal: Styrning med energibesparingsgaranti, EPC, Energisamarbete

Energitjänster delas också upp i direkta eller indirekta energitjänster, beroende på om energieffektivisering åstadkoms direkt eller indirekt av den specifika tjänsten.

Användningen av energitjänster i Sverige har till största del skett inom bostäder och lokaler, men det finns även energitjänster riktade mot både industri- och transportsektorn. Energimyndighetens bredare definition av energitjänst gör att ett flertal typer av företag kan kallas energitjänsteföretag t.ex. energibolag, teknikkonsulter, driftentreprenörer m.fl.

EEF arbetar med att utvidga medlemsantalet för företag som arbetar med energitjänster, för att skapa tydlighet på marknaden för energitjänster, lyfta fram goda exempel och för att öka marknaden för energitjänster.