Uppförandekod för energitjänster – Transparense

Nu finns en europeisk uppförandekod för energitjänsten ”avtal om energiprestanda”.
Flera företag har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.
Uppförandekoden har tagits fram inom det EU-finansierade projektet Transparense, där IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner.
Arbetet har gjorts i samarbete med europeiska branschföreningar för leverantörer av energitjänster, leverantörer och beställare.
EEF har huvudmannaskapet för koden i Sverige.

Dokument uppförandekod

Anslutna företag: Caverion, Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric,  Rejlers Sverige, Kraftringen