Energimärkning

Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Den har funnits sedan 1994 och är under ständig utveckling.

Energimärkningen synliggör energianvändningen och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val när de köper nya produkter.

Ekodesignkrav innebär att produkten måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU.

Både ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet berör många produkter, som måste uppfylla tuffa energi-, miljö- och märkningskrav.

I denna tabell kan du se en sammanställning av om det finns ekodesign- och/eller energimärkningskrav för respektive produkt.

Läs mer om energimärkning och ekodesign på Energimyndighetens hemsida

EU-kommissionen föreslår i sitt sommarpaket 2015 bland annat att energimärkningen ska återgå till den ursprungliga A-G skalan och att energiklasserna A+, A++ och A+++ tas bort. Ett annat förslag är också att en EU-gemensam databas ska tas fram för produkter som finns på den inre marknaden. Med den nya skalan ska konsumenterna lättare jämföra olika produkter och göra energieffektiva val.