Isolering av rör och ventilationskanaler

Energieffektivisera med teknisk isolering, det vill säga isolering av rör och ventilationskanaler i byggnader och i industrin. Med rätt isolering och rätt utfört isoleringsmontage spar du kilowattimmar och därigenom också kostnader.

Genom att isolera rör och kanaler håller du rätt temperatur och minskar förlusterna från de medier i vilka vätskorna transporteras. Men det är inte bara kostnaderna som minskar utan även miljöpåverkan. Att spara en energienhet är från miljösynpunkt alltid bättre än att använda en producerad energienhet.

Att isolera rör och ventilationskanaler kräver en skicklig isoleringsmontör, utbildad för yrket. Dessa finns hos de isoleringsföretag, som är anslutna till Isoleringsfirmornas Förening , som är medlem i EEF.

Det är oerhört viktigt att du anlitar den yrkeskategori som kan den här branschen, som både kan utföra enligt handlingarna och som kan ifrågasätta handlingarna om dessa inte är riktiga.  Hos materialtillverkarna finns också program som räknar ut vilken tjocklek på isoleringen som är den mest ekonomiskt korrekta.

God ekonomisk vinst

En kalkyl visar att man vid en förhållandevis liten minskning av värmeförlusterna får en god ekonomisk vinst. Följande räkneexempel visar hur man kan påverka värmeförlusten och ekonomin.

Exempel

Hetvattenledning med mediatemperatur: 90 grader C
Omgivningstemperatur: 20 grader C
Rördiameter: 60 mm
Isolering: rörskål
Ytbeklädnad: plastplåt

Oisolerad ger denna ledning en värmeförlust av 167 W/m.
40 mm isolertjocklek ger värmeförlusten 18 W/m och yttemperatur 27 grader C .
80 mm isolertjocklek ger värmeförlusten 12 W/m och yttemperatur 24 grader C .

Beräkningen visar att en ökning av isolertjockleken från 40 mm till 80 mm ger en skillnad på 6 W/m. På ett år ger detta en minskning av energiförlusten med cirka 50 kWh/m, vilket med till exempel ett energipris på 60 öre/kwh ger en besparing på 30 kronor per meter rörledning. Material och montage för 40 mm isolering kostar 125 kronor/meter. Motsvarande för 80 mm isolering är 190 kronor/meter. Den tjockare isoleringen är alltså 65 kronor dyrare per meter. Det betyder att den extra kostnaden för att öka isolertjockleken är intjänad på cirka två år.

Montering kräver planering

För att rätt kunna montera en rör- eller ventilationsisolering krävs god planering av både den som projekterar anläggningen och den som utför montaget. Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 14 § ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag. Det är därför viktigt att den som projekterar också väl beräknar det utrymme som krävs för att få plats med den beräknade tjockleken på såväl underliggande isolering som täckande plåtmaterial. Med hjälp av VVS AMA går detta att räkna fram.

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.