Industri – kartlägg och spara

Nästan alla verksamheter kan spara energi. Men eftersom kärnverksamheterna varierar stort går det knappast att säga något generellt om energianvändningen och därmed inte vad, var, när och hur man kan göra för att dra ner på själva verksamhetens energikostnader.

Läs mer i EEF-skriften Spara energi i mindre industrier industrier_eef

För stödprocesserna – belysning, ventilation, tryckluft, pumpning, lokalvärme, komfortkyla, tappvarmvatten, interntransporter, ånga – kan man däremot säga mer. Det är här det finns stora möjligheter till energieffektivisering.

I en undersökning som Energimyndigheten genomfört blev resultatet drygt 50 % minskad elanvändning i stödprocesserna hos de 42 företag som ingick.

Vad betalar man för?

Var ska man börja spara? Hur ska man veta vad man betalar för? Hur har energi- kostnaderna förändrats över de senaste åren? Har energipriset sjunkit eller ökat. Hur mycket?

Energileverantörens räkningar kan vara en utgångspunkt när man vill göra en energikartläggning. Räkningarna kommer visserligen från flera håll eftersom de flesta använder mer än ett energislag. För el betalar man i många fall dessutom för energin och distributionen var för sig – och det är inte alltid räkningarna avser samma tidsperiod. I många företag kan det också finnas anledning att skilja på energin för olika kostnadsställen eller delar i verksamheten.

Men man kan börja enkelt. Fundera över vad det kostar totalt. Ställa det i relation till andra kostnader, till rörelseresultatet eller dylikt. Många sparåtgärder
är billiga och man adderar faktiskt ren vinst till företaget när man minskar energianvändningen.

Kort sagt, försök kartlägga företagets energianvändning. Med klara fakta som utgångspunkt är det sedan dags att gå vidare till nästa steg. Vissa steg klarar man själv, andra behöver man professionell hjälp med.

Ladda ner pdf