Klimatskalet

Fönster och dörrar – täta eller byt ut

Saknas lister, tätningslister mellan karm och båge/dörrblad, eller är befintliga lister dåliga bör nya lister monteras. Är otätheterna det enda sättet för frisk luft att komma in i byggnaden ska tätningslister inte monteras utan att lufttillförseln först säkras på annat sätt.

Om luften vid fönstret/dörren är kall kan det bero på att de är för dåligt isole­ rade. Man kan då byta ut hela fönstret/dörren till en med lägre så kallat U-värde (anges i W/m2,K och anger hur väl de isolerar – ju lägre värde desto bättre). Har du ett tvåglasfönster som är äldre än 15 år så bör det bytas ut eller kompletteras.

Fördelen med välisolerade fönster är att man – förutom att man sparar energi – kan sitta närmare fönstret utan att besväras av kallras. En större del av kontors­ ytan kan nyttjas.

Ett alternativ till att byta hela konstruktionen kan vara att komplettera med en extra ruta på fönstret och att tilläggsisolera dörren.

Isolera fasaden och vinden

Om fasaden behöver underhållas rekommenderas att i samband med detta göra en tilläggsisolering. Om byggnaden är uppförd före 1978 och ingen tilläggsisolering har utförts bör det göras. Välisolerade väggar kan minska värmeförlusterna med 30 procent!

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.