Kontorsutrustning

Utöver att man kan minska energianvändningen för själva kontorsutrustningen så påverkas även behovet av komfortkyla. Vinsten blir dubbel.

Energisparläge

Datorer har olika energisparlägen som kan ställas in i operativsystemet. Att skärmsläckaren går på betyder inte automatiskt att datorn använder mindre el. Du bör därför se över dina inställningar. Det kan heta vänteläge eller viloläge, där viloläget är att föredra eftersom det drar minst el. Du talar om för datorn hur snabbt och vilket läge den ska inta. Det finns också inställningar där datorn stänger av både hårddisk och skärm helt.

Även kopiatorer och annan utrustning har energisparlägen. Se över inställ­ningarna och se till att energisparlägen är inkopplade.

Grenkontakt till datorns kringutrustning

Använd en grenkontakt som stänger av all kringutrustning till datorn när den inte används. Poängen är att spara el som annars används av skärmar, skrivare med mera, även om datorn är avstängd.

Energimärkning

Ställ krav på låg energiförbrukning vid inköp. För datorer och annan kontors­ elektronik finns olika frivilliga energimärkningar. ”Energy Star” är från början en amerikansk märkning som nu också används i Europa.

Den nordiska miljömärkningen Svanen finns för datorer och bildskärmar. Dessutom finns TCO-­märkning för datorer, bildskärmar och skrivare som förutom krav på låg strålning och energianvändning också omfattar andra arbetsmiljö­ och miljöaspekter.

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.