Kyla

Komfortkyla

Användning av kyla av komfortskäl ökar. Det är klokt att se över hela byggnaden för att minska energianvändningen för kyla. Det är också viktigt är att ha effektiva solskydd och att minimera värmeavgivning från maskiner, utrustning, belysning och kontorsapparater.

Vilka åtgärder som är bäst utvärderas säkrast tillsammans med en rådgivare/energiexpert, som kan vara den servicefirma som utför den årliga köldmediekontrollen av anläggningen.

Vad kan man göra själv

  • Stäng av apparater som inte används! Har ni lokala kylare i butiken, var noga med att stänga av dem så fort de inte behövs.
  • Sänk inte temperaturen mer än nödvändigt. Tänk på att man accepterar högre inomhustemperaturer när det är varmt ute. Många anpassar sin klädsel efter utetemperaturen och vill därför inte ha så låg temperatur inomhus.
  • Byt filter enligt instruktioner. Smutsiga filter ger högre energiåtgång och sämre inomhusmiljö.
  • Rengör utrustningen! Rengör så kallade värmeväxlarytor. Det gör att utrust­ningen blir mer energieffektiv.
  • Använd/installera solavskärmning.
  • Korrekt kylisolering är viktig men glöms lätt bort.

Kyla i livsmedelsbutiken

Det är mycket lönsamt att se över energianvändningen i en livsmedels­butik. Oerhört mycket går att spara. Bara genom att planera butiken väl och använda god driftstrategi kommer man långt i sin energieffektivisering. Även små åtgärder kan ofta ge riktigt bra resultat! 

  • Rengör enheter med inbyggda aggregat från damm och smuts. Spar ofta så mycket som 5 % av energianvändningen med liten insats
  • Kontrollera att tätningslister och dörrar sluter tätt. Den här åtgärden spar också cirka 5 % och är enkel att genomföra
  • Flytta ugns- och grillenheter till placeringar med god frånluft. Dessa belastar då inte energianvändningen för kyl- och frysdiskarna
  • Stickproppsanslutna enheter, t.ex. drickakylar, är stora energislukare. Viktigt för den lilla butiken att tänka på. Håll därför enheterna väl rengjorda från damm och smuts.

Tips på energisparande åtgärder för kylområdet hittar du på sid 9 i denna skrift

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.