Projekt Energitjänster

eu-logo

Vill du arbeta med ditt företags energianvändning på ett mer hållbart och smart sätt, men vet inte hur du ska gå vidare?
För att genomföra en energieffektivisering behövs det oftast extern hjälp av de med expertkunskap och erfarenhet inom energiområdet. Men hur beställer du denna hjälp till ditt företag? Genom Projektet Energitjänster ska du som företagare lättare kunna hitta och beställa den hjälp ditt företag behöver.

Vill du som företagare hjälpa andra företag med att minska sin energianvändning, men behöver tips på hur du ska kommunicera ditt erbjudande?
För att leverera en bra energitjänst krävs lyhördhet och förståelse för dina kunders behov. Genom Projekt Energitjänster ska du som energitjänsteföretag få bättre förutsättningar att leverera riktigt bra energieffektivisering och lära dig hur ditt erbjudande kan anpassas efter dina kunders behov.

Nytt material: Insikter från intervjuer i projekt energitjänster loop 1

Projekt Energitjänster är ett samverkansprojekt mellan EEF och Energimyndigheten och ingår i den stora satsningen för energieffektivisering i små och medelstora företag. Projektet startades den 15 augusti 2016 och pågår till och med december 2019. Läs gärna mer om Energimyndighetens satsning för små och medelstora företag här.

Prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev Energieffektiva små och medelstora företag

Denna projektsida kommer kontinuerligt uppdateras med informations- och stödmaterial i takt med att projektet fortskrider.

Vad är energitjänster?
Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster du som företagare kan ha behov av när du vill arbeta med att energieffektivisera. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing. Kort sagt, energitjänster är tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet.

Energimyndigheten har i sin rapport Energitjänster i Sverige delat in energitjänster i fyra huvudkategorier: information, analys, åtgärder och avtal.

Information Energirådgivning
Leverans av energistatistik
Utbildning
Energikartläggning utan förslag på åtgärder
Analys Energikartläggning med förslag på åtgärder
Åtgärder Utbyte av utrustning/produkter
Organisatoriska åtgärder, t.ex nya rutiner
Avtal Kontraktsmässiga kopplingar till energianvändningen
Leverans av både information, analyser och åtgärder
Kan innehålla bindande besparingsgaranti