Pumpar

Pumpar finns i alla industriföretag i Sverige och tillsammans använder industrin varje år ungefär 10 TWh el för pumpdrifter. Det är nästan en femtedel av industrins hela elanvändning.

Uppgradera pumpen?

Pumpar är ofta överdimensionerade, vilket leder till en onödigt hög elanvändning. Och när energipriserna stiger, ökar också kostnaden för pumpdriften. Genom att anpassa pumphjulet till de aktuella förhållandena kan elbehovet minskas. Ibland kan det vara fördelaktigt att även byta ut motorn för att anpassa denna till företagets aktuella behov.

Innan man bestämmer sig för att köpa en ny pump kan man alltså undersöka om den gamla pumpen kan renoveras och få tillräckligt god prestanda med lägre driftkostnader.

Dags att köpa ny pump?

Om man kommer fram till att det är dags att handla upp en ny pump bör man välja en genomtänkt systemlösning och tänka på att pumpdriften ska kunna anpassas efter framtida förändringar.

Det är när man gör en ny investering som man har störst möjlighet att påverka energiförbrukningen för alla de år som utrustningen kommer att vara i drift. Driften kan vara fem till tio gånger dyrare än investeringskostnaden. Vid pumpdrifter där stora flödesvariationer förekommer rekommenderas också att varvtalsreglering av pumpmotorn införs. Att varvtalsreglera pumpmotorer ger oftast stora ekonomiska vinster i jämförelse med att reglera med strypventiler. Vid sänkt varvtal får man, utöver ett minskat effektbehov, även minskande underhållskostnader för pumpsystemet.

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.