Rapporter, skrivelser och handböcker från andra organisationer

Statens offentliga utredningar – Rapport från Utredningen om energisparlån (N 2016:02) Energisparlån – ett incitament för energieffektivisering_delrapport 2016

IEA – Rapport om energikällan som alla länder har i överskott. Energy Efficiency Market Report 2016

Individuell mätning och debitering är generellt inte kostnadseffektivt i befintliga byggnader fastslår Boverket i en ny rapport 29 september 2015

Boverket gör tummen ned för individuell mätning och debitering. Det är inte kostnadseffektivt att installera individuella mätare för att mäta värme, kyla och tappvarmvatten i nyproduktion eller vid ombyggnad, konstaterar Boverket i en ny rapport

Hållbar utveckling kräver energiomställning. 17 september, 2014. Rapporten ”Better Growth, Better Climate” slår fast att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med en hållbar utveckling. De närmaste femton åren sägs bli avgörande för hur det går.

Hög potential spara energi i kommunala byggnader. 10 september, 2014.Länk till rapporten Energibesparingspotential i befintliga kommunala byggnader med renoveringsbehov

Handbok i systematiskt energiarbete. 28 augusti, 2014.Handboken med titeln Stegvist införande av systematisk energiarbete finns nu att ladda ner från Energimyndighetens hemsida.

Slutkonferens för IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle. 28 maj 2014.

Passivhus konferens 2013 – all dokumentation publicerad. 6 mars, 2014. På Lågans hemsida finns all dokumentation från Passivhus Norden-konferensen i oktober 2013 publicerad. En guldgruva med spännande läsning!

Kylteknik och förnybar energi i kontorshus – förstudie. 6 mars, 2014.

IVA: ROT+ för energieffektivisering. 15 januari, 2014. I sin senaste rapport från projektet Ett energieffektivt samhälle framhåller IVA att man bör utveckla styrmedel som kan påskynda utvecklingen av smarta energisystem och främja utnyttjande av energismart teknik. Projektet har som mål att nå en halverad energianvändning till år 2050.

Bättre isolering sparar pengar åt industrin. Att man förlorar en massa pengar i onödan genom att slarva med isoleringen i industriprocesser och byggnader påvisas i rapporten EU-Study_ClimateProtectionWithRapidPayback

Svensk energi i ett europeiskt perspektiv – rapport från Förnybarhetsrådet. Svensk energi i ett europeiskt perspektiv. Förnybarhetsrådet-Idéskrift-september-2013.