Riksrevisionens rapport om PFE: Intressant men inte övertygande

Kommentera

Riksrevisionen har släppt en rapport om det så kallade PFE-systemet som riktar in sig på att få energiintensiv industri att effektivisera användningen. Riksrevisionen säger att PFE ”… har inte gett så stora energieffektiviseringar som regeringen och Energimyndigheten redovisat”. Men Riksrevisionens analys och argumentation övertygar inte helt.

PFE har oavsett resultatens storlek fört upp effektivisering och behovet av energiledningssystem på en högre nivå inom medverkande företag. Det har gett legitimitet och systematik i företagens aktivitet. Detta kan säkert utvecklas och bli bättre och säkert också leda till utsläppsminskningar.

Men Riksrevisionen bidrar inte mycket till den processen.

De har nämligen åtagit sig en i princip omöjlig uppgift och stupar redan på första hindret. Det som Energimyndigheten redovisar är energibesparingar i relation till den energianvändning som skulle ha blivit fallet om PFE-åtgärderna inte vidtagits. Det är en så kallat ”kontrafaktisk historieskrivning”. Sånt är kul men i princip omöjligt. Vad skulle ha hänt om inte Karls XII hade stupat vid Halden eller Gustav III blivit skjuten? Det kan vi aldrig veta! Vi måste göra några antaganden.

Riksrevisionens rapport RiR_2013_8_Anpassad_Energieffektivisering

De som deltagit i PFE-programmet är väsentligen från pappers- och massabranschen och de som inte har gjort det är från andra såsom järn- och stål och kemi. Och däri ligger en stor skillnad. Ser man till energianvändningen per förädlingsvärde i industrin så har pappers- och massabranschen en väsentligt annorlunda bild med högre och nära konstant användning sedan 40 år tillbaka. De andra branscherna har visat tydliga trendbrott nedåt redan före sekelskiftet.

Detta kan vara en avgörande skillnad men behöver inte vara det. Dock borde analytikerna på Riksrevisionen anstränga sig mera än att jämföra olika branscher med olika marknadsförutsättningar. Alltså övertygar man inte.

Riksrevisionen säger också: ” … program för energieffektivisering (leder) inte till verkliga utsläppsminskningar på EU-nivå när de riktas till företag i handelssystemet.” Nej! Det är heller inte väntat. Det Europeiska handelssystemet (ETS) fördelar åtaganden att göra åtgärder inom en given ram av totala utsläpp som bestäms av EU-Parlamentet. Men den här sortens uttalanden från Riksrevisionen gör inte troligt att de riktigt förstått den uppgift de så glatt och tvärsäkert uttalar sig om.