Kontor – kartlägg och spara

Det går att göra mycket på ett kontor för att minska energikostnader och miljö­påverkan. Man behöver inte vara expert för att börja. Man tar ett steg i taget och genomför successivt alltmer genomgripande åtgärder.Läs mer i EEF-skriften Spara energi på kontor kontor_eefHur är det till exempel med belysningen på just ditt kontor? Om den har tio eller fler år på nacken kan stora besparingar nås genom utbyte. Vanligt är att man stirrar sig blind på vad en apparat kostar i inköp utan att tänka på att den kanske är dyr i drift och på så vis i längden kostar mer än vad exempelvis en dyrare skrivare eller kopiator hade gjort.

Ventilation är nödvändig för ett bra arbetsklimat, men om den inte är injus­terad kan den dra för mycket el. Ett gammalt kylskåp slukar som regel mycket mer energi än ett nytt. En undersökning har visat att elanvändningen på kontor huvudsakligen för­delar sig så här:

  • Belysning: 22 %
  • Fläktar: 18 %
  • Datorer och servrar: 26 %
  • Kylma­skiner: 10 %
  • Övriga apparater: 8 %
  • Övrig fastighetsel: 9 %
  • Diverse (7%).

Ladda ner pdf