Sök stöd till energieffektivisering!

Det finns olika stöd att ansöka om när man vill energieffektivisera och göra miljöförbättrande åtgärder. Här är några aktuella stöd:

1. Energikartläggning
Energimyndigheten har nu ett stöd på max 50 000 kr för att genomföra en energikartläggning. Stödet gäller små och medelstora företag samt jordbruk. Energikartläggningen ska bland annat visa vilka lönsamma åtgärder som finns.

2. Klimatklivet
Genom Klimatklivet kan man nu söka pengar för konkreta klimatinvesteringar inom till exempel transport, avfall, bostäder och energi. Stödet söks hos Naturvårdsverket eller Länsstyrelserna.

3. Upprustning av skollokaler
Boverket är ansvariga för det nya stödet till skollokaler. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och samtidigt minska miljöpåverkan.