Solavskärmning

Solavskärmning behövs av två anledningar; dels för man inte ska bli bländad vid arbetsplatser, dels för att minska behovet av kyla.

Användning av kyla av komfortskäl ökar lavinartat även i Sverige. Det är viktigt att se över hela byggnaden för att minska energianvändningen för kyla. Det som framförallt är viktigt är att installera effektiva solskydd och att minimera värmeavgivning från kontorsutrustning och belysning.

Solavskärmning kan minska behovet av kyla med upp till 70 %

Utvändiga solskydd avskärmar solinstrålningen bäst. OM solskyddsglas används – tänk på att glasen ska ha hög dagsljustransmittans, dvs släppa igenom mycket dagsljus. Samtidigt ska så mycket värmestrålning som möjlig hindras att gå igenom glaset.
Det är liten skillnad i instrålad effekt mellan södra och norra Sverige.
Utmaningen är att skärma av den direkta solinstrålningen (som försvårar seendet) och att skärma av värmen samtidigt som ljus släpps in och möjligheten till utsikt genom fönstren finns kvar.

Tio steg till energisnål komfortkyla

 1. Börja med att definiera kraven på rumstemperaturer sommartid
 2. Använd solavskärmning. Väl genomtänkt solavskärmning stänger ute värmen på sommaren och behåller den på vintern
 3. Installera energieffektiv belysning. Bra belysning lyser upp utan att värma upp rummet
 4. Köp energieffektiv kontorsutrustning när du köper nytt. Aktivera energisparläge på alla kontorsmaskiner
 5. Tillåt/planera för öppen planlösning. Luften behöver cirkulera
 6. Tänk på att undertak förhindrar lagring av värme/kyla i byggnadsstommen
 7. Använd nattkyla vid behov
 8. Använd frikyla om övriga steg ovan är otillräckliga
 9. Använd fjärrkyla om frikyla inte heller räcker
 10. Använd energieffektiv kylmaskin – som en sista utväg

Stäng av utrustning som inte används

Stäng av apparater som inte används. Lokala kylare bör stängas av så fort de inte behövs.

Sänk inte temperaturen mer än nödvändigt

Tänk på att man accepterar högre inomhustemperaturer när det är varmt ute. Många anpassar sin klädsel efter utetemperaturen och vill inte ha så låg temperatur inomhus.

Byt filter enligt instruktioner

Smutsiga filter ger högre energiåtgång samt sämre inomhusmiljö

Rengör utrustningen

Rengör så kallade värmeväxlarytor. Det gör att utrustningen blir mer effektiv.

Solskyddsfaktor (andel av solenergin som når in i rummet) för några olika typer av solskydd.

 • Oskyddat treglasfönster: 0,7
 • Solskyddsglas med liten inverkan på synligt ljus: 0,4
 • Mellanglaspersien: 0,3
 • Solskyddsglas med påtaglig inverkan på synligt ljus: 0,2
 • Markis: 0,2

Källa: Solskyddsförbundet

Solavskärmning – att tänka på

 • Om byggnaden inte skuggas av andra byggnader eller träd så bör solavskärmning finnas i söder, väster och öster
 • Om solavskärmning finns och styrs manuellt – se till att fälla ner solskydden redan tidigt på morgonen (alternativt på kvällen innan).
 • Installera eventuellt ett motorstyrt system för att reglera utvändiga solskydd (markiser).

Solavskarmning _energieffektiv_atgard

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.