Tryckluft

Tryckluft används inom industrin för att driva verktyg, för kylning och för renblåsning.

Det finns mycket att spara genom att se över sin anläggning, t ex genom att täta läckage och anpassa drifttider efter behov.

Täta läckage

Läckage av tryckluft förekommer sannolikt i alla tryckluftsystem. Ett läckage på 20 -50  procent av luftbehovet under ordinarie drift är inte ovanligt. 80 -90 procent av läckaget finns ofta närmast förbrukaren i slangar, kopplingar och armaturer. Även läckaget i maskinerna kan vara betydande.

Handverktyg

Tryckluftsdrivna verktyg bör ersättas med direkt eldrivna verktyg. Vinkelslipar, mutterdragare och borrmaskiner för produktionsändamål drivs ofta med tryckluft. För att få en mekanisk effekt av 1  kW i handverktyget går det åt ca 7  kW kompressoreffekt – verkningsgraden är 12 -15  procent. Eldrivna verktyg har betydligt högre verkningsgrad, åtminstone 50  procent.

Kylning

Det är enkelt att kyla exempelvis motorer med tryckluft, men det är i längden tämligen oekonomiskt. En extra fläkt kan i de flesta fall lösa problemet utan att du behöver använda tryckluft.

Renblåsning

Om du behöver tryckluft för renblåsning bör du använda speciellt utformade munstycken som kan dra nytta av så kallad ejektorverkan (förmåga att dra med luften som omger munstycket). Jämfört med konventionella munstycken kan luftanvändningen reduceras upp till 50  procent.

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.