Utbildningar i energieffektivisering

Gå en kurs i energieffektivisering! Oftast är det väl värt att satsa tid på. Det händer mycket på hela området – en uppdatering av kunskaperna kan behövas! EEF ordnar inga egna utbildningar, men här är tips på företag som kan ha relevanta utbildningar för dina behov.

Omställning till förnybara energikällor, energieffektivisering och utbyggnad av smarta elnät ställer nya krav på företag och organisationer. Chalmers Område Energi erbjuder öppna kurser och företagsinterna program med sikte på framtidens hållbara energisystem.

Drivkraft , kurser och föreläsningar om solenergi till el och värme

EUU, Elbranschens kvalitetsutbildningar

Energilyftet Energimyndighetens kunskapssatsning på lågenergibyggande

IUC, Installatörernas Utbildningscentrum, har också kurser i energieffektivisering.

Kunskapscompaniet , yrkeshögskoleutbildning i energieffektivisering, 60 veckor, 300 YH-poäng

Seminar Design Group ordnar såväl grundkurser som fördjupningskurser i energieffektivisering för fastigheter.

Slussens kurser i samarbete med VISEM Energy Management och Stig Lundberg

STF Ingenjörsutbildning, grund- och vidareutbildningar på områden som el, energi och miljö.

Svensk Energideklarering ordnar kurser i kvalitetssäkring av byggnaders energibehov, metodisk energieffektivisering och praktisk energiberäkning.

Teknikutbildarna erbjuder teknikutbildningar och flexibla distanskurser.

Teknologisk institut, öppna kurser för tekniker och ingenjörer även i energieffektivisering