Värme & varmvatten

Hur är temperaturen i lokalerna? Är varmvattenanvändningen hög? Vad kan man göra själv?

• Hög el- och energianvändning och/eller klagomål på ojämn temperatur kan vara tecken på att det är dags att injustera värmen.

• Du måste inte köpa ny kran för att spara vatten och energi. Byt ut det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande, som kallas perlator eller sparlator. En perlator sparar vatten genom att blanda in luft i vattenstrålen.

Frågor att ta upp med den driftansvarige

Injustera och driftoptimera

Anlita en vvs-installatör för att injustera värmesystemet så det blir önskad temperatur i hela lokalen. Se även över driften av pannan/undercentralen: exempelvis rätt placering av temperaturgivarna, använd olika körstrategier beroende av årstid, rätt framledningstemperatur etc.

Inomhustemperatur

Prova att sänka inomhustemperaturen någon grad. Två graders temperatursänkning sparar ca 15 procent av uppvärmningsenergin. Kan värme återvinnas? Finns det möjlighet att återvinna värme från industriella processer?

Nya termostater och reglering ger bättre komfort

Byt gamla eller dåliga termostater för bättre komfort (gäller både vatten och el-element).

Byta värmesystem?

Ta in offert från din vvs-installatör.

Kranar

Nya resurseffektiva kranar kan minska energianvändningen med upp till 40 procent. Din vvs-installatör kan hjälpa dig!

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.