Beställarstöd och energiledning

Beställarstöd och energiledning är hjälpmedel för beställare som vill arbeta med energieffektivisering.

Det kan vara svårt som beställare att förstå hur man kan arbeta med energieffektivisering. För att få vägledning i arbetet kan man anlita ett beställarstöd/beställarkonsult.

Beställarstödets roll är att vägleda beställaren till vilken typ av energieffektiviseringstjänst som kan vara lämplig att köpa utifrån beställarens förusättningar.

Särskilt vanligt är det att beställare behöver hjälp att handla upp energitjänster som innehåller flera moment av energieffektiviaringstjänster. I den typen av projekt kan beställarstödet finnas kvar genom hela arbetet med energieffektivisering och stöttar beställaren utifrån dennes behov och kunskapsnivå.

Ett första steg när man börjar arbeta med energieffektivisering kan också vara att skapa ett energiledningssystem för sin organisation. Med hjälp av ett energiledningssystem kan man kontrollera, styra och förbättra möjligheterna för att åstadkomma varaktig effektivisering av energianvändningen. För att ta fram energiledningssystemet kan en konsult för ledningssystem anlitas för att strukturera och dokumentera organisationens arbete med energieffektivisering.

Medlemmar inom Beställarstöd och energiledning:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress