Genomförande av åtgärder

Genomförande av åtgärder innebär att man genomför energieffektiviserande åtgärder som t.ex. har identifierats i en energikartläggning. Genomförandet av åtgärder kan ske i form av totalentreprenad eller genomförande entreprenad.

Medlemmar inom Genomförande av åtgärder:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress