Vilka åtgärder är mest lönsamma?

Nästan alla kan minska sina driftkostnader. Det finns alltid fler lönsamma åtgärder för att minska elräkningen, uppvärmningskostnaderna, kylbehovet.

Som kund vill man känna sig förvissad om att en investering i energieffektivisering verkligen innebär en långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv lösning.

För att man ska kunna räkna hem en investering måste man vara säker på att man ur alla synvinklar får rätt förslag från kvalificerade konsulter och företag i framkanten som har god överblick över området.

I allmänhet innebär en energieffektiviseringsåtgärd att man investerar i en produkt eller ett system som har relativt lång livslängd. Eftersom kostnaden för energi ofta är den större delen av den totala kostnaden under produktens livstid räcker det inte med att bara se till inköpskostnaden, dvs själva investeringen, utan kalkylen måste omfatta produktens hela livslängd. Ett dyrt inköp som ger billigare drift kan ge större lönsamhet än ett billigt inköp som ger dyrare drift.

Här har vi samlat några förslag på hur man kan gå tillväga när man ska ta det första eller det andra steget i energieffektiviseringen.

 1. Åtgärdsspiralen – Energiinventering och åtgärder.
  Vad ska göras? Hur ska det göras? Ett förslag till metod för analys och åtgärder. Läs mer här om Åtgärdsspiralen.
  Läs även EEF:s skrift Mera lokal verkstad meralokalverkstad_2008
 2. Snabba åtgärder med god lönsamhet.
  Kolla läget i din fastighet. Inventera och spara! Läs mer här
 3. Klicka hem massor av tips och råd!
  Bra broschyrer, tidningar och beräkningsprogram finns på branschorganisationernas hemsidor. Läs mer här
 4. Ekonomi – Hur ska man räkna hem en investering?
  Det finns flera olika kalkylmodeller för att beräkna hur lönsam en investering i energieffektivisering kan förväntas bli.En vanlig metod är att titta på livscykelkostnaden (LCC). Då beräknas samtliga kostnader för de olika delarna under hela den förväntade livslängden, inklusive miljökostnader. Läs mer om LCC
 5. Energitjänster är samlingsnamnet för olika samverkansmodeller för att genomföra en så kallad besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av en byggnad. För större energieffektiviseringsprojekt kan det ibland vara värt att undersöka om Energy Performance Contracting, EPC, skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. Läs mer om Energitjänster och EPC