Vitvaror

Tänk på att kolla energimärkningen när du köper nya vitvaror. Välj lägst A-märkta varor. Alla vitvaror i handeln ska vara EU-märkta ur effektivitetssynpunkt från G till A+++, där A+++ är den som är mest energieffektiv och G är den mest slösaktiga.

Kyl och frys

Kyl och frys slukar mycket energi eftersom de står på dygnet runt. Det finns i dag energieffektiva kyl-, frys- och kombiskåp som är märkta med A+++ enligt den obligatoriska EU-märkningen. Köp inte större kyl och frys än du behöver!

Diskmaskin

Skölj inte disken innan du ställer in den i diskmaskinen. Det är bara slöseri med vatten. Skrapa bort matresterna istället.

För att klara vattenskador bör man ställa diskmaskinen på en vattentät matta med höga kanter. Då hinner man se ett eventuellt vattenläckage innan det gör skada.

Nya energikrav ger bättre vitvaror

1 december 2013 skärptes energikraven för diskmaskiner och tvättmaskiner. Den 1 november infördes även energikrav för torktumlare. Förändringarna leder till bättre, energisnålare produkter för konsumenterna. Läs mer på Energimyndighetens hemsida

1 september 2014 blev dammsugare effektivare

Sedan 1 september 2014 har alla nya dammsugare ekodesignkrav på högsta tillåtna effekt och energianvändning per år samt bra dammupptagning. Dammsugare med en effekt på 1600 watt eller mer kommer att fasas ut från marknaden. Samtidigt får dammsugare obligatorisk energimärkning. Hur energieffektiv dammsugaren är visas på en skala från A till G, där A är effektivast.

Från år 2017 införs även krav på livslängd, partikelutsläpp och bullernivå. Motorn i dammsugare måste då klara 500 timmar vilket motsvarar ungefär tio års normal användning och dammsugarslangen måste fungera efter 40 000 böjningar och töjningar och bullret får då max vara 80 dB(A).

Läs mer på Energimyndighetens webb.