Vi energieffektiviserar Sverige!

Hitta företag som hjälper dig att bli energi- och klimatsmartare

Läs mer om EEF Läs mer om EEF

Om eef

Energiffektiviseringsföretagen – för ett långsiktigt hållbart energisystem
Läs mer om oss!

12 Mar 2018

Energi och affärer i fokus

Världens länder arbetar för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader, det är Parisavtalet i sin korthet. För att nå målet behöver samtliga aktörer dra sitt strå till stacken, det vill säga alltifrån den enskilde individen till det stora multiinternationella företaget. Hur bidrar du? Vad är första steget för att kunna bidra? Vad händer om […]

Läs mer
12 Mar 2018

Debatt: Ta fram en energifärdplan

Debattartikeln är publicerad i Aktuell Hållbarhet 7 mars 2018. Två år har snart gått sedan lättnadens suck ljöd över Energisverige när fem partier kom överens om Sveriges långsiktiga energipolitik – att senast 2040 ha ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor och att år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning. Sedan dess har såväl politiken […]

Läs mer
07 Mar 2018

Vad krävs för att stadsdelar i Sydostasien ska bli självförsörjande på energi?

Energimyndigheten har gett EEF förstudiemedel för att undersöka möjligheterna till ett så kallat innovationskluster inom området energieffektivisering. Avsikten med satsningen är att bilda kluster av svenska företag inom energiområdet för att öka exporten. Affärsutbyte med andra länder kan även ge kunskap som kan användas i Sverige. Vårt projekt, ”Zero by Sweden”, utgår från en vision […]

Läs mer