Vi energieffektiviserar Sverige!

Hitta företag som hjälper dig att bli energi- och klimatsmartare

Läs mer om EEF Läs mer om EEF

Om eef

Energiffektiviseringsföretagen – för ett långsiktigt hållbart energisystem
Läs mer om oss!

15 Feb 2018

Regeringen driver på för högre klimatambition i EU

Pressmeddelande från regeringen Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om revideringen av EU-direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. Europaparlamentet anser att dagens energi- och klimatmål inom EU är för låga och har inom ramen för förhandlingarna om ändring av EU-direktiven om förnybar energi och energieffektivisering gett förslag på att målet för förnybar […]

Läs mer
09 Feb 2018

Seminarium om upphandling av teknisk förvaltning med energimål

Stockholms stad, Energieffektiviseringsföretagen (EEF) m fl. har tagit fram ett kontrakt för att handla upp teknisk förvaltning med energimål i bostadsrättsföreningar och hos mindre fastighetsägare. Kontraktet innehåller incitament för leverantören att arbeta aktivt med energioptimering som ger kostnadsbesparingar. Två seminarietillfällen erbjuds där inbjudna energitjänsteföretag presenterar sina erbjudanden och ni får tillfälle att enskilt diskutera innehåll […]

Läs mer
09 Feb 2018

Regeringen: Dags att följa upp jämställdshetsarbetet i energisektorn

Regeringens pressmeddelande 8 februari 2018: För snart två år sedan anordnade energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér ett seminarium där branschföreträdare redogjorde för situationen i sina företag. Nu är det dags följa upp vad som hänt sedan dess och vad som kan göras ytterligare för att främja en ökad jämställdhet. – Energibranschen står inför […]

Läs mer