Avtal om energiprestanda

Avtal om energiprestanda är sammansatt av flera energieffektiviseringstjänster; energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av åtgärder.

Energistatistik används både för att klargöra nuläget och att följa upp energieffektivisering av de åtgärder som genomförs. Upplägget inom ”Avtal om energiprestanda” är att hela projektet genomförs av en och samma leverantör.

Upphandling av ”Avtal om energiprestanda” sker som totalentreprenad med slutlig prestanda- och besparingsgaranti. Det finns möjlighet att få leverantören att stå för finansieringen av energibesparande åtgärder. Det finns ett antal leverantörer av den här typen av energieffektiviseringstjänst på marknaden, exempel på koncept är Komfortavtal och Energy Performance Contracting, EPC.

Läs mer i Kunskapsbanken.