Energikartläggning

Genomför en energikartläggning om du vill ha kunskap om hur energin fördelas i din byggnad eller verksamhet och om du vill ha god information om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska din energianvändning. Du som hyr en lokal kan tillsammans med din hyresvärd genomföra en elkartläggning för att få underlag till lönsamma åtgärder kring de system som använder el.

Det finns ett flertal begrepp i branschen som alla betyder att man genomför en energikartläggning av energianvändningen i en byggnad eller verksamhet. Det finns ingen entydig branschstandard men EEF väljer att kalla följande typer av tjänster för ”energikartläggning”:

  • Energiutredning
  • Energibesiktning
  • Energianalys
  • Energiinventering
  • Energideklaration
  • Energiplan

För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Nu finns auktoriserade energikartläggare. Dessa hittar du via ”Hitta företag” på hemsidan.

Prata med din energikartläggare om vad som ingår i just deras tjänst.