Projektledning energiprojekt

Om du som beställare av ett energieffektiviseringsprojekt inte hinner, kan eller vill driva projektet själv kan du handla upp denna tjänst. En projektledare i energiprojekt tar hand om hela projektet och driver det på bästa sätt för din räkning. 

Personen och företaget ni handlar upp ska vara erfaren att driva bygg- och installationsprojekt och samtidigt ha god förståelse för energieffektivisering och upphandling av konsulter och entreprenörer. Projektledaren ansvarar också för samordningen mellan upphandlade entreprenörer och konsulter.

Referenser från liknande roller i liknande projekt är viktigt.

I stora projekt kan det vara bra att dessutom tillsätta en energisamordnare. Gå till Energisamordning.