Tätning ventilationskanaler

Tätning av ventilationskanaler genomförs för att öka energieffektiviteten genom att undvika läckage i systemet. Detta kan göras på olika sätt och det finns flera företag som med olika produkter minskar läckaget av luft i ventilationskanalerna.