Ventilation och värmeåtervinning

Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst. I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt fel. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Se även till att OVK-besiktingen lämnar förslag på förbättringar avseende ventilationssystemet och även förbättringar avseende energieffektiviteten. Detta ingår i deras uppdrag!

Observera att de luftflöden som Boverket rekommenderar är just rekommendationer. Kan god luftkvalitet säkerställas för personerna i byggnaden och själva byggnaden med lägre flöden ska detta kunna godkännas.

När rätt nivå på luftflöden är fastslaget bör möjligheten till återvinning ses över. En möjlighet, utöver en upphandling av ventilationskonsult, är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas.