Debatt: Installatörsföretagen om möjligheten med vita certifikat

Debattartikeln publicerad i Aktuell Hållbarhet och Nya Wermlands-Tidningen den 23 mars 2018.

Länk till artikeln i Aktuell Hållbarhet och Nya Wermlands-Tidningen

Den svenska energikommissionen har satt nationella mål där vi tillsammans ska uppnå 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Vi ska år 2040 ha ett 100 procent förnybart elsystem och år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är utmanande men nödvändiga målsättningar. Tyvärr har ingen gjort tillräckligt mycket än för att vi skall klara dessa klimatmål.

Den 28 februari kom den fösta delrapporten från utredningen som regeringen tillsatte under sommaren 2017 med uppgift att undersöka hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring. I rapporten finns ett kapitel om så kallade vita certifikat. Vita certifikat innebär att ett krav läggs på energileverantören att se till att energin används effektivt.

Dessa certifikat skulle kunna vara det verktyg som Sverige behöver för att få rörelse i rätt riktning. Med vita certifikat vänder vi på incitamenten. Istället för att hela ansvaret för energieffektiviseringen ligger på konsument och fastighetsägare läggs en del på de energiproducerande företagen. På så sätt riktas deras intresse på nyttan som kunden får av sin energileverans – och inte bara på energiförsäljningen.

Tyvärr tar inte utredningen ställning till huruvida Sverige borde införa vita certifikat. EU-kommissionen har uppmanat Sverige att införa vita certifikat eller motsvarande. Men i EU:s direktiv finns en möjlighet att frångå kravet om man kan visa att man sparar lika mycket genom andra styrmedel. Den vägen har Sverige valt än så länge.

Det tycker vi är synd. I Sverige finns det 3,1 miljoner fastigheter som står för 50 procent av dagens elanvändning. Här måste och kan en viktig del i energieffektiviseringen ske. En av de mest kostnads- och energieffektiva insatser man kan göra i en fastighet är att samordna befintliga anläggningar. Enligt förhandsuppgifter från RISE sparar man generellt 20 procent energi bara genom att samordna till exempel värme- och kylsystemen.

Tyvärr är efterfrågan bland byggherrar, fastighetsägare och andra beställare inte tillräckligt stark. Det finns flera skäl till det men nu måste Sverige våga prova nya vägar. Införandet av rätt utformade vita certifikat skulle kunna skapa ett intresse för energieffektiviserande åtgärder och bli mer långsiktigt eftersom det är förenligt med EU:s regler för statsstöd. Dessutom kan det vara en metod för att få till faktiska besparingar både i pengar och miljö samt främja klimatsmart teknikutveckling.

Att införa vita certifikat skulle vara ett tydligt tecken till marknaden om betydelsen av energieffektiviseringar och samtidigt ge aktörerna verktyg att arbeta praktiskt med installation av klimatsmarta lösningar. Då skulle vi kunna nå målet om att inte ha några nettoutsläpp 2045.

 

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

EEF

26 mar 2018

Senaste inläggen

18 mar 2019

"Den renaste energin är den som inte används"

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi där steg ett är energieffektivisering. ”Den billigaste, säkraste och renaste energin är den som inte används.” säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart

Läs mer
11 mar 2019

Smålands industrier är laddade för energieffektivisering

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? Det var några av de frågor...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-03-28

Frukostseminarie: Digitalisering och innovativa produkter, Fastighetsägarna Stockholm

2019-04-02

Frukostseminarie: Energieffektivisering för BRF:er och fastighetsägare, Norrköping

2019-04-10

EEF's 10-årsjubileum & årsmöte

Läs mer