”Energi-nykterhet”: Begreppet sprider sig i Frankrike

Tanken på att minska - eller helt och hållet undvika - energiförbrukning börjar slå igenom hos lokala myndigheter i Frankrike. Men konceptet kämpar fortfarande på europeisk nivå eftersom det direkt utmanar vår ekonomiska tillväxtmodell...

Tanken på att minska – eller helt och hållet undvika – energiförbrukning börjar slå igenom hos lokala myndigheter i Frankrike. Men konceptet kämpar fortfarande på europeisk nivå eftersom det direkt utmanar vår ekonomiska tillväxtmodell.

Även om det finns ett ökande antal tekniska lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser, börjar tanken på att undvika energiförbrukning slå igenom, både inom socialpolitiken och bland medborgarna.

Läs hela artikeln på Euractive

EEF

01 feb 2019

Senaste inläggen

18 feb 2019

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader?

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Gör då som flera hundra andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Men det är bråttom - snart kan denna möjlighet försvinna.

Läs mer
12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-03-07 (prel. datum)

Frukostseminarie: Energieffektivisering för BRF:er och fastighetsägare, Stockholm

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster, Stockholm

2019-04-02

Frukostseminarie: Energieffektivisering för BRF:er och fastighetsägare, Norrköping

Läs mer