Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, har idag den 10 april valts in som EEF’s nya ordförande och ska nu tillsammans med EEF fortsätta arbetet mot att nå Sveriges energieffektiviseringsmål.

Thomas har lång erfarenhet inom klimat- och energiområdet och i sin nuvarande roll som VD på företaget Sustainable Innovation arbetar han med att skala, sprida och kommersialisera innovationer. EEF i sin tur rymmer en mängd energieffektiviseringsföretag som täcker in alla de stora teknikområdena och har ett stort utbud av både produkter och tjänster inom allt från belysning och isolering till tryckluft och arkitektur.

– Med bara elva år kvar till 2030 krävs en kraftansträngning för att samla alla de företag som kan svara upp mot energiöverenskommelsens mål. Dessutom är energieffektivisering den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska klara klimatmålen. EEF har alla förutsättningar att växa till en starkare och viktig aktör i det arbetet för att tillsammans med sina medlemmar svara upp mot branschens behov av lösningar. Det är så vi gemensamt kan bidra till måluppfyllelse, säger Thomas Sundén.

Hans Nilsson, som har basat över EEF på sin plats som ordförande sedan dag ett, har alltså i år valt att lämna över stafettpinnen. Hans har varit en stor inspiration och källa till kunskap, med sin gedigna erfarenhet från bland annat Energimyndigheten och inom IEA i Paris. Han har varit en förutsättning för att EEF har kunnat växa sig så starka.

EEF hoppas nu på att kunna fortsätta växa tillsammans med Thomas Sundén under de kommande tio åren då behovet av energieffektivisering och minskade effekttoppar är större än någonsin.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Thomas utveckla vår organisation och se den växa ännu mer. Energieffektivisering är en framtidsbransch för många installatörer och entreprenörer och utan dessa företag får vi inte den omställning vi behöver! Energieffektivisering både kapar effekttoppar och minskar klimatpåverkan och är ett måste för att nå ett förnybart energisystem i Sverige, säger Lotta Bångens, VD för EEF.

Installatörsföretagen (IN) har varit medlemmar hos EEF sedan starten och tror att föreningen har en nyckelroll i debatten och arbetet kring energieffektivisering.

– Om Sverige ska lyckas med klimatomställningen så krävs kraftigt minskade utsläpp från i första hand industrin och från inrikestransporter. Det kräver elektrifiering och energieffektivisering. EEF har en viktig roll i att öka förståelse och kunskapen om hur branscher kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens hållbara samhälle, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

EEF

10 apr 2019

Senaste inläggen

16 maj 2019

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Läs mer
29 apr 2019

Europas energi- och klimatplaner behöver inriktas mot Parisavtalet

"Time to pick up the pace!” Detta är huvudbudskapet i rapporten som gavs ut den 15:e april av CAN Europe. Rapporten samlar synpunkter från nationella intressenter angående nationella energi- och klimatplaner (National Energy and Climate Plans, NECP) i 24 olika EU-länder...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-05-09

Frukostseminarie: ”Spara 30% utan investeringar” (teknisk förvaltning), Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Fastighetsägarna Norrköping

Läs mer