Del 2: Hur kan ni bidra till effektivare energianvändning och bättre miljö?

Kunderna vill nästan alltid ha modern teknik och energisnåla produkter och system. De vet att de bör hjälpa till att minska klimatpåverkan och vill oftast betala lite mera för detta, då det samtidigt ger minskade driftkostnader och framtida underhåll. Ni bör alltid erbjuda en option eller motsvarande på att leverera en så energieffektiv lösning som möjligt och inte bara byta ut till billigaste möjliga.

Ni kan nästan alltid tekniken bättre än kunden och de litar på er.

All energieffektivisering minskar klimatpåverkan, oavsett vilken energi och avtal kunden har. Att minska elanvändningen, speciellt den kalla årstiden, reducerar klimatutsläppen avsevärt.