Del 4: Lyft fram fler fördelar

Energitjänster medför inte bara effektivare energianvändning och lägre energikostnader. Andra fördelar är minskad klimatpåverkan oavsett energislag, bättre inomhusmiljö, vilket ger nöjdare hyresgäster. Dessutom minskar underhållsbehovet, vilket medför ytterligare besparingar. Det finns alltså många fördelar ni kan lyfta för att övertyga kunderna.

Har ni det som krävs för att ge era kunder önskade och klimatsmarta lösningar?