Del 7: Ta helhetsansvar

Fler och fler verkar ha svårt att hinna med allt som ska göras. Energieffektivisering är inte ett ”måste” för att verksamheten ska fungera, sett ur en fastighetsägares eller industrins ögon. Kan ni då hjälpa till genom att genomföra energieffektiviseringsåtgärden/-åtgärderna så jobbet blir minimalt för kunden, då ser de att detta kan göras inom deras ”ordinarie” arbetstid och har lättare att säga ja till ert erbjudande. Detta inkluderar att ni tar på er att även andra entreprenörer upphandlas eller samordnas genom er. Har ni inte denna möjlighet, se till att ni ordnar ett samarbetsavtal med lämplig energiprojektledare/konsult som ni erbjuder kunden. Om sedan kunden handlar upp projektledare separat eller via er är oväsentligt, bara det blir lätt och smidigt för kunden.