Del 6: Tydlighet varar längst 


Ska ni övertyga en kund är utöver fördelarna och referenser viktigt att verkligen vara tydlig med vad som ingår och inte ingår i uppdraget. Då kan kunden se vad de eventuellt kan göra själva. Det är också viktigt att vara tydlig med vad det material ni tillhandahåller kostar och inte bara hänvisa till rabatt på någon för kunden okänd prislista.

Att ni har samarbete med andra duktiga entreprenörer, eller konsulter är oftast bara positivt ur kundens ögon, om ni berättar detta samt varför, innan de tecknar avtalet. En bindning till viss leverantör av utrustning kan däremot vara negativt för en del kunder.

Tänk också på att kunderna har mycket olika förutsättningar, vissa mindre kanske inte förstår eller kan tekniken/området och vissa andra vet mycket väl fördelar och konsekvenser. Utgå från att den ni pratar med inte kan området så bra som ni och förklara tydligt de praktiska konsekvenserna av installationen. Har de mera kunskap i ämnet är det bara bra och då kommer djupare relevanta frågor och bådas förståelse ökar.

Vid alla entreprenader bör ni använda kända avtal som ABT. Mera info för respektive kundgrupp finns under ”För beställare” och sedan under rubriken ”Vägledning”.