Affärsutveckling för bättre energitjänster

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? Då kommer ni ha nytta EEF:s arbete i Projekt Energitjänster. Där har vi har tagit fram kundbehovet i olika branscher och baserat på detta hur ni som energitjänsteleverantör (entreprenör/installatör/konsult) bör erbjuda era tjänster för att möta detta behov.

Energitjänster är helt enkelt alla tjänster som direkt eller indirekt effektiviserar energianvändningen hos er kund. Energitjänster är allt från energikartläggning och visualisering av användningen till att erbjuda kunden effektivare pumpar, ventilation, belysningslösningar etc. Energitjänster kan också utgöras av avtal som garanterar en förutbestämd energibesparing och ibland även delning av vinst och investering mellan er som leverantör och er kund.

Vår verktygslåda

Här finns underlag, råd och verktyg så att ni på ert företag kan jobba med affärsutveckling av era energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika kunders behov. Det är fritt fram att plocka de delar av innehållet som passar för er verksamhet och ert erbjudande till olika målgrupper.

Ska du ordna en intern/extern workshop avseende utveckling energitjänster finns ett förslag till upplägg här. Ta gärna kontakt med oss på EEF så hjälper vi gärna till med råd m.m.

 • Denna långa presentation, Kundbehov och energitjänster, sammanfattar i stort sett allt inom detta område. Ladda gärna hem den och ta någon timme eller två och studera den enskilt.

Nedanstående övningar är framtagna för utveckla delar av era erbjudanden. Dessa genomförs mestadels gruppvis, antingen inom ert företag eller på en workshop tillsammans med andra företag:

 1. Verktyget ”Självskattning av mitt företag idag”
  Avsikten med detta verktyg, Självskattning, är att ni på företaget som jobbar med energitjänster ska få en samlad bild hur långt ni kommit med era energitjänster och tillsammans prioritera vilka delar vad ni ska utveckla först.
 2. Verktyget ”Kundvärden för vårt företags energitjänster”
  Avsikten med detta verktyg, Kundvärden, är att ni ska utveckla er beskrivning av vad kunderna ”tjänar” på att köpa denna tjänst, det vill säga tjänstens mervärden.
 3. Verktyget ”Erfarenheter av energitjänster”
  Denna övning, Erfarenheter, är att tillsammans ta fram erfarenheter av energitjänster i stort och hur ni kan nyttja andras erfarenheter. Här är det en fördel om ni är flera företag som gör detta tillsammans.
 4. Verktyget ”Balanserad kundkommunikation”
  Balanserad kundkommunikation handlar om att hitta balans mellan att lära ut och att lyssna och dessutom inkludera både sina egna och andras behov. Detta bygger kunders tillit till er som leverantör.
 5. Verktyget ”Komplementer”
  Med Komplementer menar vi samarbete med andra energitjänsteföretag. Ett avtal mellan er bidrar till att utveckla er båda genom att tjänsterna till kunden blir bättre och mer attraktiva.
 6. Verktyget ”Mina åtaganden”
  Detta verktyg, Mina åtaganden, kan vara en avslutande övning på en workshop för att prioritera med vad ni går vidare och vilka som bör hjälpas åt.

Mer material om kundbehov och energitjänster, mestadels upplagt för beställare av energitjänster, finns på projektsidan.

Bli medlem i EEF

Sveriges fastighetsägare och industriföretag behöver enkel, trovärdig och lättillgänglig hjälp med hur de kan energieffektivisera. De vill även hitta seriösa leverantörer av energitjänster. EEF hjälper till med allt detta.

EEF beskriver utvecklingsfronten
På hemsidan och i andra sammanhang ska de senaste och bästa lösningarna, som medlemmarna levererar, finnas i form av oberoende råd.

Få hjälp med påverkan av lagar och regler
EEF är en respekterad aktör hos de flesta beslutsfattare inom området.

Medlemmar i EEF ska
- alltid informera kunden om det mest energieffektiva alternativet i varje tillämpning
- utbilda sin personal i ny energieffektiv teknik inom verksamhetsområdet
- kunna hjälpa kunden med livscykelkostnadskalkyler

Fler affärer

EEF:s hemsida är en portal för energitjänster och produkter där medlemsföretagen syns och kan presentera sig. Många aktörer hänvisar till vår hemsida och fler kommer att göra det.

Affärsutveckling

Via EEF kan ni få hjälp att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer. Vi är duktiga på kundbehov och hur ni kan affärsutveckla ert företag.

Tillgång till EEF:s logga

Den är ett kännetecken för kompetens inom energieffektivisering.

Priser

Avgiften består av en medlemsavgift på 1500 kr samt en serviceavgift. Rabatt utgår om företaget är medlem i IN, If, Svensk Ventilation, Swedisol eller Belysningsbranschen.

Företagspriser
Branchpriser
Medlemskap Företag

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


XS

0 - 5

3 000 kr


XS

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

3 000 kr

S

5 - 10

7 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

5 - 10

Avgift kr ex moms

7 000 kr

M

10 -50

13 000 kr


M

Omsättning (milj. per år)

10 -50

Avgift kr ex moms

13 000 kr

L

> 50

24 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 50

Avgift kr ex moms

24 000 kr

Medlemskap Bransch

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


S

0 - 5

9 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

9 000 kr

L

> 5

30 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 5

Avgift kr ex moms

30 000 kr

Ansök om medlemskap

Genom att fylla i ansökningsformuläret nedan ansöker ni om medlemsskap hos EEF. Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig.

Övrigt kontor 1
Övrigt kontor 2
Övrigt kontor 3
Kontaktperson till EEF
Era målgrupper

Energitjänster/produkter ni erbjuder idag

Verksamma i län (fler alternativ möjliga) *

Fyll i en text som kortfattat beskriver de tjänster/produkter ni säljer och vad de gör för nytta för kunden (max 500 tecken)*
Övrigt ni vill framföra
Tack, vi återkommer inom kort!
Vänligen fyll i alla fält med *

Bli auktoriserad leverantör

För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå.

Syftet med auktorisationen är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade energieffektiviseringsprojekt.

Läs mer om hur auktorisationen är uppbyggd i Sammanfattande dokument 2017-11

NYHET: Nu finns möjlighet för medlemsföretag att auktorisera sig inom området Energikartläggning.

Ansök om auktorisation genom att fylla i formuläret här.

 

Dokument (pdf)

Uppförandekod 2017-11

Checklista Energikartläggning 2017-11

Avgifter 2017-11

 

Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad. Syftet med Nämnden är att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen.

Nämnden består av:

Patrik Thollander, Associate professor vid Linköpings universitet
Susanne Lindqvist, Energiansvarig Sandvik
Maria Hagberg, Advokat Ramberg
Rikard Sjöqvist, Energi-, miljö- och teknikchef Midroc
Håkan Szacz, Fastighetsutvecklingschef Stena fastigheter
Jon Leo Rikhardsson, VD HSB Sörmland

 

3 frågor till Susanne Lindqvist

– Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

– Vad kan man som beställare förvänta sig av ett auktoriserat företag inom energikartläggning?

En beställare kan förvänta sig att det auktoriserade företaget har den kompetens som krävs för att genomföra en energikartläggning som leder till att relevanta förslag om energieffektivisering lämnas till beställaren.

– Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.