Affärsutveckling för bättre energitjänster

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster? Då kommer ni ha nytta EEF:s arbete i Projekt Energitjänster där vi har tagit fram kundbehov i olika branscher. Vi utvecklar kontinuerligt idéer kring hur ni som energitjänsteleverantör (entreprenör/installatör/konsult) bör erbjuda era tjänster för att möta kundbehoven.

Energitjänster är helt enkelt alla tjänster som direkt eller indirekt effektiviserar energianvändningen hos er kund. Energitjänster är allt från energikartläggning och visualisering av användningen till att erbjuda kunden effektivare pumpar, ventilation, belysningslösningar etc. Energitjänster kan också utgöras av avtal som garanterar en förutbestämd energibesparing och ibland även delning av vinst och investering mellan er som leverantör och er kund.

Inom Projekt Energitjänster tas material fram så att ert företag ska få verktyg att jobba med affärsutveckling av energitjänster. Ni kan hitta råd om vad ni kan göra för att bättre tillfredsställa olika kunders behov och det är fritt fram att plocka de delar av innehållet som passar för er verksamhet och ert erbjudande till olika målgrupper.

Bli medlem i EEF

Sveriges fastighetsägare och industriföretag behöver enkel, trovärdig och lättillgänglig hjälp med hur de kan energieffektivisera. De vill även hitta seriösa leverantörer av energitjänster. EEF hjälper till med allt detta.

EEF beskriver utvecklingsfronten
På hemsidan och i andra sammanhang ska de senaste och bästa lösningarna, som medlemmarna levererar, finnas i form av oberoende råd.

Få hjälp med påverkan av lagar och regler
EEF är en respekterad aktör hos de flesta beslutsfattare inom området.

Medlemmar i EEF ska
- alltid informera kunden om det mest energieffektiva alternativet i varje tillämpning
- utbilda sin personal i ny energieffektiv teknik inom verksamhetsområdet
- kunna hjälpa kunden med livscykelkostnadskalkyler

Fler affärer

EEF:s hemsida är en portal för energitjänster och produkter där medlemsföretagen syns och kan presentera sig. Många aktörer hänvisar till vår hemsida och fler kommer att göra det.

Affärsutveckling

Via EEF kan ni få hjälp att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer. Vi är duktiga på kundbehov och hur ni kan affärsutveckla ert företag.

Tillgång till EEF:s logga

Den är ett kännetecken för kompetens inom energieffektivisering.

Priser

Avgiften består av en medlemsavgift på 650 kr samt en serviceavgift. Rabatt utgår om företaget är medlem i IN, If, Svensk Ventilation, Swedisol eller Belysningsbranschen.

Företagspriser
Branchpriser
Medlemskap Företag

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


XS

0 - 5

3 000 kr


XS

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

3 000 kr

S

5 - 10

7 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

5 - 10

Avgift kr ex moms

7 000 kr

M

10 -50

13 000 kr


M

Omsättning (milj. per år)

10 -50

Avgift kr ex moms

13 000 kr

L

> 50

24 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 50

Avgift kr ex moms

24 000 kr

Medlemskap Bransch

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


S

0 - 5

8 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

8 000 kr

L

> 5

30 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 5

Avgift kr ex moms

30 000 kr

Ansök om medlemskap

Genom att fylla i ansökningsformuläret nedan ansöker ni om medlemsskap hos EEF. Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig.

Övrigt kontor 1
Övrigt kontor 2
Övrigt kontor 3
Kontaktperson till EEF
Era målgrupper

Energitjänster/produkter ni erbjuder idag

Verksamma i län (fler alternativ möjliga) *

Fyll i en text som kortfattat beskriver de tjänster/produkter ni säljer och vad de gör för nytta för kunden (max 500 tecken)*
Övrigt ni vill framföra
Tack, vi återkommer inom kort!
Vänligen fyll i alla fält med *

Bli auktoriserad leverantör

För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå.

Syftet med auktorisationen är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade energieffektiviseringsprojekt.

Läs mer om hur auktorisationen är uppbyggd i Sammanfattande dokument 2017-11

NYHET: Nu finns möjlighet för medlemsföretag att auktorisera sig inom området Energikartläggning.

Ansök om auktorisation genom att fylla i formuläret här.

 

Dokument (pdf)

Uppförandekod 2017-11

Checklista Energikartläggning 2017-11

Avgifter 2017-11

 

Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad. Syftet med Nämnden är att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen.

Nämnden består av:

Patrik Thollander, Associate professor vid Linköpings universitet
Susanne Lindqvist, Energiansvarig Sandvik
Maria Hagberg, Advokat Ramberg
Rikard Sjöqvist, Energi-, miljö- och teknikchef Midroc
Håkan Szacz, Fastighetsutvecklingschef Stena fastigheter
Jon Leo Rikhardsson, VD HSB Sörmland

 

2 frågor till Susanne Lindqvist

– Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

– Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.