SkorstensFolket Sverige AB

SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex® – originalprodukterna för relining av ventilationskanaler. Vi samarbetar med mer än 40 företag som är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex®.

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttan hör till de slutkunder som beställer installation av VentilFlex® och FuranFlex®. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

Relining av ventilationskanalerna

Relining minskar fastighetens energianvändning och ger bättre luftkvalitet för de som vistas i byggnaden. Eldriften för fläktar minskar och fastigheten blir mer energismart. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i de befintliga ventilationskanalerna som blir fullständigt täta. Resultatet är jämförbart med installation av nya ventilationskanaler. Skillnaden är att ingreppet i fastigheten och de boendes vardag är betydligt mindre – och att totalkostnaden är avsevärt lägre.

Adresser

Västra Götalands län

Ringögatan 6, 417 07 Göteborg

031-91 28 00

[email protected]

Östergötlands län

Örebro län

Västmanlands län

Västernorrlands län

Västerbottens län

Värmlands län

Uppsala län

Södermanlands län

Stockholms län

Skåne län

Norrbottens län

Kronobergs län

Kalmar län

Jönköpings län

Jämtlands län

Hallands län

Gävleborgs län

Gotlands län

Dalarnas län

Blekinge län

skorstensfolket.nu

Kontaktperson

Jörgen Tellestam

0709-22 00 25

[email protected]