SkorstensFolket Sverige AB

SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex® – originalprodukterna för relining av ventilationskanaler. Vi samarbetar med mer än 40 företag som är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex®.

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttan hör till de slutkunder som beställer installation av VentilFlex® och FuranFlex®. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

Relining av ventilationskanalerna

Relining minskar fastighetens energianvändning och ger bättre luftkvalitet för de som vistas i byggnaden. Eldriften för fläktar minskar och fastigheten blir mer energismart. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i de befintliga ventilationskanalerna som blir fullständigt täta. Resultatet är jämförbart med installation av nya ventilationskanaler. Skillnaden är att ingreppet i fastigheten och de boendes vardag är betydligt mindre – och att totalkostnaden är avsevärt lägre.

Adresser

Västra Götalands län

Ringögatan 6

031-91 28 00

[email protected]

skorstensfolket.nu

Kontaktperson

Jörgen Tellestam

0709-22 00 25

[email protected]