Driftoptimering av NetOnNet:s centrallager

Driftoptimering som finansierar sig automatiskt

Utfört av energitjänsteföretaget: EnergiVeritas AB Kontaktperson: Miguel Chinita, miguel.chinita@energiveritas.se Läs mer om EnergiVeritasDrivkraft för att starta projektetI samband med den nya lagen om energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2) och NetOnNet AB:s behov av att minska driftkostnaden och miljöpåverkan och bli en mer hållbar verksamhet, anlitades EnergiVeritas AB för att nå målet.Beskrivning av projektetLokalen hade mycket stor energianvändning och stort behov av driftoptimering; belysning och ventilation var i drift året runt. Trots att NetOnNet inte har någon rådighet över energianvändningen lyckades man att driftoptimera anläggningen. Det gjordes genom att anpassa lokalen till verksamhetsbehov, införa nya styr-och reglerfunktioner för behovsanpassad uppvärmning och ventilation samt utföra enkla åtgärder som utbyte av T8-lysrör till LED-lysrör i lagerlokalen, bl.a.Diagram över NetOnNets fjärrvärmeförbrukning: Fjärrvärme NetOnNet centrallagerDiagram över NetOnNets elförbrukning:

Våra tjänster

 • Beskrivning av byggnaden

  Lagerbyggnad, butik och kontor

 • Total Atemp

  33 000 kvm

 • Antal byggnader

  1 st

 • Beställartyp

  Hyresgäst

 • Ort

  Borås

 • Klimatzon

  3

 • Byggnadsår

  1982-1987 (butik och kontor 2015)

 • Genomförandeår

  2017-2018

 • Energianvändning per kvm före åtgärd

  113 kWh/kvm och år

 • Energianvändning per kvm efter åtgärd

  54 kWh/kvm och år 52 % energibesparing Beräknat och delvis uppmätt

 • Energibesparing under hyrestid

  17,7 GWh (motsvarar ca 17 miljoner kr) Hyrestiden är 10 år

 • Investeringskostnad energiåtgärd

  2 miljoner kr

 • Investeringskostnad per kvm

  62 kr/kvm

 • arrow-left Goda exempel