Energieffektivisering och miljö/klimatpåverkan

All energieffektivisering reducerar miljö- och klimatpåverkan, oavsett vilken energi du köper.

Olika energislag och energibärare som el och fjärrvärme/fjärrkyla har olika klimatpåverkan. Vilken verklig reduktion av klimatpåverkan en energibesparing innebär är inte självklar men här ska vi ge en kvalitativ vägledning.

Det är fel att beräkna miljö- och klimatpåverkan för energieffektiviseringsåtgärder utifrån de miljödata som erhålls från energileverantören till miljöredovisningen. I miljöredovisningen visas enbart miljöpåverkan från just den energi du köper och som ett snitt under året. Detta har absolut inget att göra med vad som händer om du förändrar din användning. Exempelvis minskar inte produktionen av vind- eller vattenkraftsel om du köper just denna elmix och förändrar din användning. Istället kommer lite mera el att exporteras till länder som inte har samma förutsättningar som Sverige till klimatsnål elproduktion. Detta gäller under nästan årets alla dagar. Elbesparing ger stor klimatreduktion, under nästan alla årets dagar. Om elhandelspriserna går ner till mycket låga priser per kWh, normalt under den varma årstiden, kanske under ca 20 öre, då kan du räkna med att det bara är klimatsnål el du får. En energibesparing då ger inte samma höga klimatreduktion.

Motsvarande gäller t ex fjärrvärme men där är klimatpåverkan vid en reduktion lägre, även om det varierar stort mellan olika fjärrvärmenät. Nät med kraftvärme, d v s samtidig fjärrvärme och elproduktion ger en stor klimatfördel men självklart är det viktigt att du som värmekund även spar energi ändå. Den sparade kilowattimman är alltid miljövänligast.

En minskning av energianvändningen när det är extra kallt ute, så kallad effektbesparing, ger oftast en stor reduktion av klimatpåverkan i de flesta fjärrvärmenät. Det är då de miljömässigt sämsta bränslena används. Då är fjärrvärmen normalt dyrast så även ekonomiskt är det en bra ”vinst”.

Har du en egen modern biopanna med bra förbränning, då är klimatpåverkan minimal. Effektiviserar du då din byggnad minskar inte klimatpåverkan speciellt mycket men all förbränning ger oönskade utsläpp så miljömässigt är det bra att effektivisera i alla fall. och på sikt kommer säkerligen Sveriges biobränslen exporteras i högre grad.

En slutsats är om någon säger att de bara köper miljömiljömärkt eller motsvarade energi så är skälet precis lika stort för dem att effektivisera sin energianvändning som för alla andra. Energieffektivisering först, sedan även bra energitillförsel!