Fördjupning Energistatistik och visualisering

För att skapa ett väl fungerande system för energistatistik och visualisering av energianvändning, är det en kedja av olika åtgärder och områden som behöver samspela. Här kan du lära dig mer om just detta.

Mätare för el, värme, kyla, vatten, mm. Här gäller det att ha tillräckligt många så att varje större system/förbrukare har en egen mätare. Om bara energileverantörernas debiteringsmätare finns är det svårt att få förståelse för vart energin tar vägen och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga. Rådgör gärna med en energikartläggare för att få en enkel plan över vilka mätare som bör finnas. Idag börjar det även komma mer kostnadseffektiva mätare med s k clamp-on-teknik, d v s som sätts utanpå rören/kablarna. Oftast räcker noggrannheten på dessa för att se var energin tar vägen.

System för automatisk avläsning av mätarna i byggnaden/anläggningen. Om du inte vill att någon manuellt ska gå runt och läsa mätare varje månad så kan mätare kopplas upp, antingen trådlöst eller via en signalkabel. Det är viktigt att mätarleverantören vet att mätarna ska kopplas upp inför installationen. Med ett automatiskt insamlingssystem kan även din driftpersonal få direkt respons på utförda förändringar (genom timvärden och ibland t o m tätare). Denna återkoppling ger större möjlighet att få en bra överblick över anläggningen och därmed underlag för beslut av åtgärder som spar energi och kostnader. Om det finns ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) i byggnaden/anläggningen kan det vara lämpligt att mätarna även kopplas upp till detta system.

Mediainsamlingssystemet. Detta är ett system som kan ta emot, lagra, normalårskorrigera och visa alla mätvärden, lämpligen även i enheter som är jämförbara som kWh/m2. Det finns en stor bredd över hur avancerade, och därmed dyra, dessa system är. Om du har många byggnader finns även leverantörer som har specialiserat sig på just insamlingsdelen. De läser då t ex av energileverantörens insamlade mätvärden på ett enkelt och smidigt sätt.

Visualisering av mätdata. Tanken med visualisering är att du och dina kollegor på ett enkelt sätt ska bli medvetna om er energianvändning och energikostnader och där igenom arbeta med att sänka dessa. Om mätdata visas i lättförståeliga diagram eller liknande kan både driftpersonalen och ledningsgrupp m fl enkelt se utvecklingen. Detta ingår ibland i mediainsamlingssystemet men det finns även många leverantörer som har specialiserat sig på att visa data på mycket användarvänliga sätt, ofta via appar i din telefon.