Fördjupning Fönster

De vanligaste åtgärderna för att förbättra dina fönster är att komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret alternativt byta ut innerglaset till ett innerglas eller isolerglas. Gamla icke kopplade fönster (med utrymme mellan inner och ytterbågen) kan även kompletteras med ett energiglas på egna gångjärn mellan bågarna. Det finns även vissa energifilmer i plast som klistras på ett av glasen men de ger inte lika stora energibesparingar och håller oftast inte lika länge, även om utvecklingen går framåt på området.

Innan fönstren åtgärdas, eller i samband med, bör tätningslister ses över. Tänk på att innerfönstret ska vara så tätt som det bara går för att inte få ut varm luft som kondenserar på ytterglaset. Ytterfönstrets tätningslist bör därför medvetet göras otät på en liten del av bågen så eventuell fuktig luft ”vädras” ut. Om ventilationen av byggnaden bygger på att luft kommer in via fönstren bör ventilationssystemet om möjligt byggas om till ett s k FTX-system. Detta är inte alltid så lätt i befintliga hus men går det så minskar energibehovet avsevärt och inomhusklimatet blir bättre, läs mer i tjänstebeskrivningen om Ventilation och värmeåtervinning.

 

Hitta leverantörer och läs om tjänsten.