Grundkurs i Effektiv kommunikation

Vi människor befinner oss ständigt i en kommunikationsprocess där vi sänder ut olika former av budskap via olika kanaler till människor som avkodar och tar emot dem. Att kommunicera effektivt innebär alltid att förmedla eller koda sitt budskap så att mottagaren verkligen förstår vad du menar, vare sig det handlar om tal, skrift eller bilder. Det är trist – men det är tyvärr ditt jobb att se till att den du pratar eller skriver med förstår dig. Går man lite djupare in på ämnet så förstår man att kommunikation är väldigt komplext. EEF’s kommunikatör har därför tagit fram fem snabba tips för att underlätta för er och förhoppningsvis hjälpa er när ni kommunicerar med t.ex. era kunder.

Effektiv kommunikation – 5 tips