Lågenergihus och passivhus

Ett passivhus eller lågenergihus är ett energismart hus med mindre uppvärmningsbehov än ett vanligt hus.

Ett passivhus är byggt så att värmeförlusterna från huset minimeras. Det innebär att klimatskalet är lufttätt och välisolerat, och att värmen från människor, elektriska apparater och instrålande sol tas tillvara. Ventilationssystemet återvinner värmen ur ventilationsluften och bidrar till ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer hos den kommunala Energi- och klimatrådgivningen.

Boverket och Energimyndigheten har genomfört mätningar av bland annat energiprestanda i 45 lågenergibyggnader och analyserat resultaten med avseende på energianvändning, tekniska egenskaper och ekonomi i en fallstudie.

Ladda ned rapport (pdf): Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017